Menu

Burn-out

Wat is burn-out? Ben je burn-out, dan is er sprake van totale fysieke en psychische uitputting. Het verschil met “overspannen of gestresst zijn” zit hem in de plotselinge uitval. Black-outs, zomaar omvallen, of opeens niet meer kunnen bewegen of praten. Of bijna letterlijk “de weg kwijt zijn”. Maar ook minder duidelijke signalen zoals verward zijn of opvallende vergeetachtigheid, terwijl je voorheen altijd alles wist. Je wordt ’s morgens al dodelijk vermoeid wakker, en dan moet de dag nog beginnen. Je hebt dan ook vaak een cynische houding tegenover je werk of werkgever. “Waar doe ik het allemaal voor, ze zien toch niet wat ik allemaal doe.”

Je lichaam zegt STOP. Dat is de daadwerkelijke burn-out. Het is een gevolg van een jarenlange ontkenning van je eigen behoeften en grenzen.  De disbalans in de hoeveelheid aan taken (of onduidelijkheden in taken) aan de ene kant en het stellen van eigen grenzen aan de andere kant.

Vervolgens heb je een “trigger”, een gebeurtenis of ervaring, de “druppel” die de emmer doet overlopen. Dit kan een traumatische gebeurtenis zijn, zoals verlies van een partner of familielid, een scheiding, of een verhuizing of één simpele opmerking van je leidinggevende tijdens een ontwikkelingsgesprek. Burn-out is Beroepsziekte nr. 1, zoals door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten is vastgesteld, maar kan dus ook bijv. mantelzorgers treffen die jarenlang de zorg voor hun naasten op zich hebben genomen.

Tegenwoordig mogen we aannemen dat iedereen wel iemand in zijn nabije omgeving kent die getroffen is door een burn-out. Toch is het nog steeds zo dat een burn-out in de taboesfeer blijft hangen.

Onbegrip bij een burn-out

Ik heb zelf (tot twee keer toe) meegemaakt hoe het is om in een burn-out te raken. Zie ook mijn persoonlijk verhaal in mijn Artikel in Dagblad de Limburger van 24 maart 2017. Er was begrip maar ook onbegrip. Dat is eigenlijk ook heel logisch, want het is immers niet echt zichtbaar, je hebt geen gebroken been. Het gevoel je ziek zijn te moeten rechtvaardigen, kost veel energie, te veel energie. Energie die je niet hebt. De eerste grote stap tot genezing is acceptatie.

  • Accepteer datgene wat er nu met je gebeurt, accepteer je “ziek zijn”.
  • Accepteer je angst, het is wel degelijk beangstigend het gevoel te hebben dat je nergens meer controle over hebt, zowel lichamelijk, maar ook mentaal. Met name de verwardheid. Word ik gek? Waarom weet ik die dingen niet meer? Dit is zeer confronterend.
  • Accepteer het huilen en slapen. Dit is vooral in de eerste fase heel belangrijk.
  • Accepteer dat niet iedereen in je omgeving begrip kan opbrengen voor je ziek zijn.

Wat kan ik voor je betekenen?

Besef dat vooral “de sterke” persoonlijkheden met groot verantwoordelijkheidsbesef en grote loyaliteit slachtoffer worden van een burn-out. Ikzelf heb de ervaring dat de stap om hulp te zoeken daardoor juist heel groot is. “Mij overkomt dit niet” galmde vaak door mijn hoofd. Als jij de stap niet neemt, dan doet je lichaam dat. Je lichaam neemt het roer over, puur omdat je al jarenlang roofbouw pleegt. Game over! Je bent al zover dat je dit leest, neem dan nu ook de volgende stap!

Ik ben in ieder geval iemand die zich volledig kan inleven in je situatie. Ik weet precies waar je het over hebt. Daarom kan ik je een helpende hand bieden om de balans, en daarmee je energie terug te vinden. Mij is het ook gelukt.

Met behulp van een professioneel stappenplan, waaronder de CSR® methode, werk ik rustig met je aan de (weder)opbouw van je levensenergie. Daar gaat het hier om! Dus eerst lichaamsbewustzijn en herstel (burn-out is met name lichamelijk), daarna komen voeding, leefstijl, beweging en opbouwen van conditie ook nadrukkelijk aan bod. Verder werken we aan persoonskenmerken, die ten grondslag kunnen liggen aan een burn-out, zoals Perfectionisme en geen Nee kunnen zeggen. Hoe de behandeling wordt ingezet, verschilt per persoon, dat is maatwerk. Het begint echter áltijd met ‘acceptatie’. Vervolgens komt het ‘loslaten’. Terugkomen van een burn-out is een heftig proces, maar tegelijkertijd óók mooi omdat je dichter bij je eigen kern komt!

Sleutelwoorden bij het aanpakken van een burn-out

Sleutelwoorden in mijn aanpak zijn: zelfreflectie, inzichten, focus op gevoel, passie en doel, in het nu zijn, maar vooral het vinden van de kracht in jezelf.

Holistische aanpak van burn-out

Mijn werkwijze is holistisch. Dat betekent het bekijken van jou als persoon vanuit verschillende invalshoeken. Acceptatie, balans, inspanning en ontspanning, stofwisseling, contact met je lichaam en hart, steun vanuit de omgeving en zelfinzicht komen bij ieder begeleidingstraject aan de orde. De ervaring leert dat ze allemaal nodig zijn voor een goed en “snel” herstel. Sla je één van de herstel bevorderende factoren over, dan is de kans groot dat het herstelproces vertraagt of zelfs stagneert. Vandaar dat ik ook regelmatig evaluatiemomenten inplan als onderdeel van het “Voorkomen van terugval”.