Menu

Counselling

Counselling richt zich bij klachten op het benutten van kansen en kwaliteiten, maar in tegenstelling tot coaching gaat counselling nog een stapje dieper. Er wordt samen gekeken naar onderliggende oorzaken. De kern, de rode draad. Dit maakt dat de sessies zorgen voor een echte verandering in je leven, die ook blijft, of zoals we dit noemen “beklijft”.

Heb je last van depressieve gevoelens en gedachten of van angsten of stress. Dan is Counselling een laagdrempelige en effectieve manier om je hierbij te helpen. Bij Counselling wordt er, anders dan bij coaching, meer aandacht besteed aan het verkrijgen van inzicht in jezelf. Zo zoekt Counselling antwoord op de vraag waarom je op een bepaalde manier denkt en handelt.

Afhankelijk van de hulpvraag zal een Counselling traject worden ingezet. Het verkrijgen van inzicht in jezelf (Counselling) is namelijk vaak noodzakelijk voor het stellen van de juiste doelen.

De mens wordt vaak wat hij denkt – Ghandi

Als Counsellor steun ik je, daag ik je uit en moedig je aan het beste uit jezelf te halen én te gebruiken, maar vooral daar te komen waar JIJ wilt.
Aan de hand van wetenschappelijk beproefde vraagstelling (humanistische benadering van Carl Rogers), werken wij gaandeweg naar de onderliggende hulpvraag. Welke overtuigingen liggen aan je eventuele probleem ten grondslag? Wat maakt dat je geen “nee” kunt zeggen? Waarom herhalen zich bepaalde patronen in je leven? Welke gedachten werken belemmerend (cognitief)? Vervolgens gaan wij stapsgewijs werken naar de door jou gewenste situatie, het gewenste doel. Welke hulpbronnen heb je tot je beschikking? Wat wil je écht? Hoe kun je dit bereiken? Soms is ook verdergaande therapie nodig, misschien traumatherapie (EMDR). Dit kan het proces aanzienlijk versnellen.

Je vindt in mij de persoon die niet oordeelt, maar luistert! Jou serieus neemt! Ervaar hoe simpel het kan zijn om bij mij een luisterend oor te vinden en je door zelfreflectie op de goede weg te laten leiden. De enige goede weg, JOUW weg.
Ik stimuleer je

• het beste uit je zelf te halen ook in moeilijke periodes
• om je eigen talenten te zien en te ontwikkelen en obstakels te overwinnen
• om die keuzes te maken die leiden tot een gelukkiger leven
• om de resultaten te behalen die JIJ wilt