Menu

EMDR

EMDR opstelling

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandelmethode voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

In de afgelopen jaren heb ik als EMDR therapeut zeer indrukwekkende resultaten kunnen behalen bij cliënten met uiteenlopende klachten. Van burn-out klachten tot depressieve- of angstklachten. In veel gevallen zijn klachten gebaseerd op traumatische ervaringen in het verleden. Het kan heel duidelijk zijn om welke traumatische gebeurtenissen het gaat, maar vaak wordt dat pas na enkele gesprekken écht duidelijk. Voor de ene persoon kan het een verkeersongeluk zijn en voor de ander bijvoorbeeld het houden van een spreekbeurt. Het kan voor beiden duidelijke sporen nalaten en nog steeds heftige emoties oproepen in het nu. Ook kan het gaan om herinneringen die pas tijdens EMDR naar boven komen. We nemen daarom eerst de tijd om hier in alle rust grondig onderzoek naar te doen, zodat er heel specifiek kan worden gewerkt met EMDR.

EMDR is een methodiek die als aanvulling wordt gebruikt op counselling of psychosociale therapie en is dus geen op zich zelf staande therapievorm.

In verband met het Coronavirus, maak ik gebruik van een tool (lichtbalk en handtrillers), waarbij de 1,5 m. afstand kan worden gewaarborgd. Uiteraard houd ik mij ook strikt aan de eisen en maatregelen die door het RIVM zijn gesteld om mijn praktijk te kunnen uitoefenen en ieders gezondheid veilig te stellen.

Ik ben als therapeut aangesloten bij “Samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland”. Zie voor meer informatie over EMDR onderstaande link.

Wat is EMDR?