Menu

Maatregelen Corona virus

Geleen, november 2021

Volgens de meest recente door de overheid bepaalde regelgeving, mag ik mijn beroep onverminderd uitoefenen, met inachtneming van de onderstaande maatregels.

Psychosociale hulp is broodnodig, vooral in deze tijd. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dit veilig gebeurt. Alle face to face sessies vinden plaats met inachtneming van de volgende maatregelen. Daarnaast is beeldbellen is ook mogelijk voor degenen die hier de voorkeur aan geven.

  • Face to face sessies kunnen worden gegeven onder strikte voorwaarde dat:
    • de sessie wordt afgebeld, zodra cliënt of therapeut verschijnselen heeft van snotteren, verkoudheid, koorts, hoesten. Tevens wordt de afspraak afgezegd als cliënt/therapeut of iemand uit zijn/haar gezin binnen 14 dagen genezen is van Corona. Dit kan kosteloos, ook binnen 24 uur van tevoren;
    • er bij binnenkomst en vertrek gebruik wordt gemaakt van een mondkapje en desinfecterende handgel die op de balie staat.
    • er een afstand van minimaal 1,5 meter wordt gehanteerd.

Uiteraard wordt mijn praktijkruimte gelucht en gereinigd, na iedere sessie. In mijn praktijkruimte kan de afstand van 1,5 m. worden gehandhaafd en is gebruik van een mondkapje niet verplicht.

Voor wat betreft EMDR therapie: ook dit kan veilig worden gegeven met inachtneming van de 1,5 m. afstand maatregel. Er wordt hiervoor gebruik gemaakt van een tool (lichtbalk en handtrillers) waarmee in live sessies op 1,5 m. afstand kan worden gewerkt.