Menu

Workshop “Voorkomen van en omgaan met burnout”

Per 1 juli 2017 zijn de wetswijzigingen van de Arbowet ingegaan. Op 1 juli 2018 is de overgangsperiode van de nieuwe Arbowet afgelopen. De wijzigingen die op 1 juli 2017 zijn ingegaan, moet u hebben doorgevoerd, om boetes te voorkomen. Een van de belangrijke wijzigingen in deze wet is dat de werkgever, in samenwerking met de OR en specialisten, zich meer moet gaan richten op de gezonde medewerker. De nadruk komt dus voornamelijk te liggen op preventie. Deze training is dan ook speciaal bedoeld voor preventiemedewerkers, HR-medewerkers, leidinggevenden, OR-leden en andere Arbo gerelateerde functionarissen.

Onderdelen van de workshop  Max 10 deelnemers
Psycho-educatie “Wat is burnout?”  Duur: 1 dagdeel
Herkennen van de signalen  Prijs: op aanvraag
Werkgerelateerde oorzaken  Excl. reiskosten (€0,35/km)
Preventie in eigen organisatie  Excl. kosten externe lokatie
Omgaan met stressoren van deze tijd (social media)
Uitval door burnout, en wat nu? Tools en tips

Praktische zaken

 • De workshop duurt 1 dagdeel en wordt gehouden van 9:00-12:00 uur of van 14.00-17.00 uur.
 • De training wordt intern gegeven, of op een nader te bepalen externe lokatie.
 • Cursisten ontvangen een handout Stappenplan na afloop en tevens een PowerPoint presentatie via e-mail als naslagwerk.

Wat leer je tijdens de training?

Na afloop van de workshop hebben de cursisten in ieder geval de volgende kennis opgedaan:

 • Het vroegtijdig herkennen én voorkomen van een burn-out;
 • De risico’s van de statische werkplek (langdurig zitten/staan);
 • De gevaren van de smartphone (e-mail, social media, enzovoorts);
 • Toepassen van een stappenplan, opgesteld ter preventie om in te zetten in de eigen organisatie;
 • Antwoorden op vragen over omgaan met en behoud van gezonde medewerkers.
 • Do’s en don’ts hoe om te gaan met medewerkers die uitgevallen zijn met burnout.
 • Reïntegratie en voorkomen van terugval.

Cursisten kunnen na afloop van de workshop altijd contact opnemen bij vragen.

Inschrijving workshop Preventie

 • Heeft u als bedrijf interesse in de workshop voor uw medewerkers, neem dan contact op met Helena Beers via het contactformulier voor het stellen van vragen of het opvragen van een offerte. Of bel met 06-28151224.
 • Na accordering van de offerte, volgt de factuur voor de workshop. De betaling van deze factuur dient als definitieve inschrijving.

Trainster

 • 2B-Alive, Helena Beers

(Het volgen van deze workshop wordt niet vergoed vanuit de Zorgverzekering).