Menu

Wat is Counselling?

Methodieken counselling

Counselling is een vorm van psychosociale begeleiding. Ik maak tijdens de counsellingsessies gebruik van diverse behandelingsmethodieken om de doelen die we tijdens de intake samen hebben bepaald te bereiken. Deze doelen worden indien nodig constant bijgesteld. Vaak is het zo dat tijdens de sessies pas echt duidelijk wordt, waar het echte probleem zit, of wat de echte hulpvraag is. Wat houden deze methodieken in:

  • Cognitieve psychologie (Jung) zoals de RET (Rationeel-Emotieve Therapie): zowel het verstand als je gevoel spelen bij deze cognitieve gedragstherapie een grote rol.
  • Onderdelen uit het Rots en Water-programma: dit programma heeft als doel je weerbaarheid en je communicatieve en sociale vaardigheden te vergroten. Ik gebruik gedeelten van dit programma tijdens  mijn counsellingssessies.
  • De Journey: een regressiemethodiek voor verwerking van trauma. We gaan terug naar bepaalde gebeurtenissen in je leven die de bron vormen voor je belemmeringen die je nu ervaart. Hierbij gaan we in dialoog met je jongere, je huidige en je wijze zelf en met degene die verder nog in deze ervaring een belangrijke rol speelt.
  • EMDR:  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. EMDR is heel goed inzetbaar bij PTSS en Angststoornissen.
  • De Omkeervragen van Byron Katie: aan de hand van vier vragen, krijg je een hele andere kijk op je leven.
  • Methodieken uit de humanistische psychologie (Carl Rogers): de humanistische psychologie ziet de mens als één geheel. Met deze psychologie wordt gestreefd naar zelfontplooiing en negatieve denkbeelden om te vormen in positiviteit.
  • Holistische aanpak bij burn-out en stress: Deze methodiek is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen rondom stressmanagement en burn-out. Het holistische model voor een effectieve aanpak bij burn-out is gebaseerd op de herstel bevorderende factoren acceptatie, balans inspanning / ontspanning (mindful), stofwisseling en voeding, contact met lichaam en hart, steun omgeving en zelfinzicht.  Hiermee bied ik de benodigde brede aanpak om mensen in een burn-out op verantwoorde en effectieve wijze te begeleiden bij hun herstelproces en re-integratie.

Counselling door Helena Beers

Als je mij als counsellor wilt inzetten, dan gaan we eerst in gesprek. Tijdens dit intakegesprek bekijken we of het klikt en of er een goede basis is. Pas als dit het geval is, kunnen we vervolgafspraken maken.

Mensen bestempelen mij als een warme persoonlijkheid, zonder oordeel, (ervarings)deskundig en empathisch. Bij mij vind je de rust om jezelf te zijn.