Menu

Wat is Counselling?

 

Counselling door Helena Beers

Als je mij als Registercounsellor ABvC wilt inzetten, dan gaan we eerst in gesprek. Tijdens dit intakegesprek bekijken we of het klikt en of er een goede basis is. Op basis van de hulpvraag leg ik vervolgens uit wat ik voor je kan betekenen. Meestal kan ik in het kort een behandelplan aangeven, en als dit goed voor je voelt, kunnen we vervolgafspraken maken.

Mensen bestempelen mij als een warme persoonlijkheid, zonder oordeel, deskundig en empathisch. Ook kan ik waar het nodig is (zacht) confronteren. Dat geeft soms net het inzicht dat nodig is. Bij mij vind je in ieder geval de rust om jezelf te zijn.

 

Methodieken counselling

Counselling is een vorm van psychosociale therapie. Ik maak tijdens de counsellingsessies gebruik van diverse behandelingsmethodieken om de doelen die we tijdens de intake samen hebben bepaald te bereiken. Deze doelen worden indien nodig constant bijgesteld. Vaak is het zo dat tijdens de sessies pas echt duidelijk wordt, waar het échte probleem zit, of wat de échte hulpvraag is. Wat houden deze methodieken in:

  • EMDR en Exposure:  Beide methodieken zijn heel goed inzetbaar bij PTSS en Angststoornissen. Zie voor verdere uitleg van EMDR onder de kop “Diensten”.
  • ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door drie Amerikaanse psychologen: Steven Hayes, Kelly Wilson & Kirk Strosahl. Sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor een verscheidenheid aan problemen, bijvoorbeeld angst, depressie en chronische pijn.
  • Methodieken uit de humanistische psychologie (Carl Rogers): de humanistische psychologie ziet de mens als één geheel. Met deze vorm van psychologie wordt gestreefd naar zelfontplooiing en het omvormen van negatieve denkbeelden naar positief denken, met behulp van cliëntgerichte therapie.
  • Stresspreventie en Interventie volgens de CSR®-Methode: De CSR®-Methode heeft een gedegen wetenschappelijke onderbouwing en pakt stressklachten en burn-out psycho-biologisch aan. Dat betekent dat je wordt begeleid op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. ‘CSR’ staat voor Chronische Stress Reversal: het terugdraaien en herstellen van de (ziekmakende) effecten van chronische stress.
  • Holistische aanpak bij burn-out en stress: Mijn methodiek is tot stand gekomen op basis van jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen rondom stressmanagement en burn-out, in combinatie met de CSR®-methode. Het holistische model voor een effectieve aanpak bij burn-out is gebaseerd op de herstel bevorderende factoren acceptatie, balans inspanning / ontspanning (mindful), stofwisseling en voeding, contact met lichaam en hart, steun omgeving en zelfinzicht.  Hiermee bied ik de benodigde brede aanpak om mensen in een burn-out op verantwoorde en effectieve wijze te begeleiden bij hun herstelproces en re-integratie.
  • EFT staat voor Emotionally Focused Therapy en is een model voor relatiecounselling dat liefde en emoties centraal stelt. Het model is gebaseerd op de hechtingstheorie. De therapie streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding binnen het koppel. EFT is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief (evidence based). Therapie begint met een vraag tot verbetering van de relatie door beide partners.  EFT kan ook in individuele trajecten worden ingezet. 
  • Onderdelen uit het Rots en Water-programma: dit programma heeft als doel je weerbaarheid en je communicatieve en sociale vaardigheden te vergroten. Ik gebruik gedeelten van dit programma tijdens  mijn counsellingssessies.
  • De Journey: een regressiemethodiek voor verwerking van trauma. We gaan terug naar bepaalde gebeurtenissen in je leven die de bron vormen voor je belemmeringen die je nu ervaart. Hierbij gaan we in dialoog met je jongere, je huidige en je wijze zelf en met degene die verder nog in deze ervaring een belangrijke rol speelt.
  • Therapie via beeldbellen, chat of telefonische sessie: Sessies via digitale kanalen of telefonisch zijn volwaardige therapeutische sessies. Ook deze vorm van therapie wordt geheel of gedeeltelijk via je Zorgverzekeraar vergoed. Beeldbellen geschiedt via Zoom.