Menu

Voor werkgevers

Counsellingstraject

Voor medewerkers die uitgevallen zijn, of dreigen uit te vallen met burnout klachten, biedt 2B-Alive een op maat gesneden Counsellingstraject aan. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om hun werknemer door te verwijzen naar 2B-Alive. De facturen worden in dat geval direct aan werknemer gericht, die deze naar zijn/haar verzekeraar  kan opsturen. Zodoende volgt er een (gedeeltelijke) vergoeding aan betrokkene. Vooropgesteld dat betrokkene aanvullend verzekerd is. Het deel dat niet vergoed wordt kan  werkgever dan eventueel rechtstreeks aan betrokkene vergoeden middels een declaratie.

Of de werkgever kiest ervoor om op eigen rekening een counsellingstraject in te kopen.

Duur

Een traject van 8 tot 12 sessies. In beginsel wekelijks en uiteindelijk 2-wekelijks. De laatste 2 sessies worden 2-maandelijks ingepland en dienen ter voorkoming van terugval. Elke sessie duurt ca. 1 uur.

Prijs

Op aanvraag.

(Counselling is BTW-vrij)

(Zie tevens onder Kosten/Vergoeding: Counselling wordt voor verzekerden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de Aanvullende verzekering)

Bijzonderheden

Het Counsellingstraject omvat coaching en counselling, een stuk psycho-educatie, eventueel traumaverwerking, cognitieve gedragstherapie en tools ter voorkoming van  terugval. De sessies worden gehouden in mijn praktijkruimte aan de Gewandeweg 5 te Geleen. Deze locatie beschikt over gratis parkeerruimte.

Doel

Snelle interventie, het voorkomen van (volledige) uitval en ingeval van volledige uitval een voorspoedige reïntegratie.